مدیر هاب با یک سری از بهترین بیو شاخ انگلیسی اینجاست تا به شما برای جذاب کردن پروفایلتان کمک کند، اگر شما هم چیزی بلدید در قسمت کامنت ها ذکر کنید!

 

Without hustle, talent will only carry you so far
بدون تلاش و پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، پس زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام…

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

Working hard for something we don’t care about is called stressed
Working hard for something we love is called passion
سخت کار کردن برای چیزی که دوستش نداریم، استرس نامیده می‌شود…
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شود…

I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام. من تنها با کار و تلاش به آن رسیده‌ام…

How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?
چطور می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful

چالش‌ها زندگی را جالب و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند…

بیو شاخ انگلیسی کوتاه

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده‌شان است…

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new
از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…

Action; is the foundational key to all success
اقدام، کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست.

If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal

موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید…

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life
مردی که جرأت می‌کند یک ساعت وقت را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده است…

Imagination is more important than knowledge
تخیل مهمتر از دانش است…

Be enthusiastic about the success of others.
مشتاق موفقیت دیگران باشید!

Don’t flaunt your success,
But don’t apologize for it either.
موفقیت‌هایت را به رخ نکش (خودنمایی مکن)!
اما بابت انجامشان هم عذرخواهی نکن!

Judge your success by the degree that you’re
Enjoying peace, health, and love.
موفقیت خود را نسبت به میزان آرامش، سلامت و عشقی
که احساس می‌کنی بسنج!

Remember that overnight success
usually takes about fifteen years.
به یاد داشته باش که موفقیت یک شبه معمولاً پانزده سال طول می‌کشد!

Success consists of going from failure to failure
without loss of enthusiasm.
موفقیت فاصله میان دو شکست است…
بدون از دست دادن شور و اشتیاق!

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

The secret of success is to know something that nobody else knows.
رمز موفقیت، دانستن چیزهایی است که دیگران نمی‌دانند …

Tomorrow belongs to the people

who prepare for it today.
فردا متعلق به آنهایی است که امروز، خود را برای آن مهیا می‌کنند…

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

All keys, hang not on one girdle….

تمام کلیدها روی یک جا کلیدی آویزان نیستند…

All good things come to those who wait….
هر چه خوبی در جهان است، برای «صبرکنندگان» است…

All are not good cooks, who carry long knives.

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست…

We can not change the direction of the wind… But, remember, that we can always adjust our sails
ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم…

Every struggle in your life has shaped you into the person. You are today. Be thankful for the hard times, they have made you STRONGER
هر مبارزه‌ای در زندگی‌ات تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده! قدردان لحظات سخت زندگیت باش، آن‌ها تو را قوی تر کرده‌اند.

There are two ways to be happy, either improve your reality, or lower your expectations
دو راه برای شاد بودن وجود دارد: یا واقع بینی‌ات را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور…

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own
کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید. آنرا نزد خودتان نگه دارید …

The way is not in the sky. The way is in the heart
راه در آسمان نیست (آن را آنجا جستجو نکنید) راه هر کاری در دل‌های (شما) است.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند …

Great minds discuss ideas, average minds discuss events small minds discuss people
ذهن‌های بزرگ درباره ایده‌ها صحبت می‌کنند، ذهن‌های متوسط درباره رویدادها حرف می‌زنند و ذهن‌های کوچک درباره دیگران

Your life does not get better by chance, it goes better by change
زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی‌شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می‌گردد…

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچک ترین تصمیمات شماست که می‌توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند…

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it
زندگی مانند آینه است، هر آنچه را که فرد به آن بیندیشد برایش انعکاس می‌دهد…

Decide where you want to be and don’t stop until you get there

تصمیم بگیر می‌خواهی کجا باشی و تا وقتی به آنجا نرسیدی متوقف نشو…

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران!

A distant tour begins with one step
سفری به طول هزار فرسنگ، تنها با یک گام آغاز می‌شود…

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده‌ها در هر جواب مشکلی را می‌بینند، ولی برنده‌ها، در هر مشکلی، جوابی را می‌بیند…

Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

Life is a onetime offer, use it well.
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن…

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.
اگر ریسک نکنید، همیشه یک زندگی معمولی خواهید داشت…

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
فرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار بنا نهد.

 

ثبت نام در مدیر هاب برای مدیریت و زمانبندی ارسال پست

مدیر هاب یک پلتفرم کامل و جامع برای مدیریت شبکه های اجتماعی شماست تا بتوانید به بهترین شکل اکانت اینستاگرام و بقیه شبکه های اجتماعی خود را مدیریت کنید.

چه امکاناتی دارد؟

تحلیل و آنالیز شبکه های اجتماعی

مدیر هاب این امکان را برای شما فراهم می کند که به تجزیه و تحلیل مدیریت خود در شبکه های اجتماعی بپردازید و نقاط ضصف و قدرت خود را شناسایی کنید.

ارسال زمانبندی شده محتوا

شما می توانید به راحتی و بدون دانش خاص، پست های خود را در شبکه های اجتماعی تنظیم و زمانبندی کنید تا بدون نیاز به آنلاین شدن شما، آن ها در صفحات شما منتشر شوند. در واقع مدیریت و زمانبندی ارسال پست در همه شبکه های اجتماعی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

مدیریت و بازاریابی شبکه های اجتماعی به صورت همزمان

شما با ثبت نام در مدیر هاب، به راحتی می توانید همزمان و یکجا روی شبکه های اجتماعی و اکانت ها خود مدیریت دقیق داشته باشید.

قابلیت تکرار ارسال پست

می توانید پست های خود را به گونه ای مدیریت کنید که پس از گذشت فواصل زمانی تعیین شده، به صورت خودکار ، بدون نیاز به آنلاین شدن شما تکرار و منتشر شوند.